Parkeren

Op onderstaande kaart staan ruim 750 parkeerplaatsen voor het winkelcentrum aangegeven. Klik op de gewenste categorie voor meer informatie.

  • KORT PARKEREN
  • LANG PARKEREN
  • INVALIDE PARKEREN
Er zijn ruim 400 parkeerplaatsen direct rondom het winkelcentrum voorzien van een blauwe zone. Hier mag maximaal 2 uur geparkeerd worden met parkeerschijf. Op het Kerkplein bedraagt de maximale parkeerduur 3 uur. Op de kaart, voorzien van locatie en aantal, aangegeven met:

Er zijn ruim 250 parkeerplaatsen in de buurt van het winkelcentrum. Hier mag gratis lang geparkeerd worden. Onder de Brede school en Maldensteijn bevinden zich ook gratis parkeergarages. Op de kaart zijn deze parkeerplaatsen, voorzien van locatie en aantal, aangegeven met:

Er zijn 12 parkeerplaatsen voor invalide gereserveerd. Deze parkeerplaatsen bevinden zich dicht bij de ingangen van het winkelcentrum en worden op de kaart aangegeven met: